Kryminologia

Zostań specjalistą w dziedzinie kryminologii

Sprawdź nasze atuty

Nasze atuty

Wyjątkowa ścieżka kształcenia

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Nowoczesny program

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

Stypendia zagraniczne

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

Sprawdź perspektywy pracy

 • Studia I stopnia
  • Psychokryminalistyka
  • Przestępczość i patologie społeczne
 • Studia II stopnia
  • Kryminologia sądowo-penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

Psychokryminalistyka

Kwalifikacje absolwenta

 • postępowanie z ofiarami przestępstw (przesłuchiwanie ich, udzielanie pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływanie na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomość specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.

Perspektywy zawodowe

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Przestępczość i patologie społeczne

Kwalifikacje absolwenta

 • zapobieganie przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywanie przestępstw i ich sprawców,
 • ocena przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowanie i wyjaśnianie mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

Perspektywy zawodowe

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • instytucje pomocy społecznej
 • zespoły kuratorskiej służby sądowej
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Kryminologia sądowo-penitencjarna

* KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU

Kwalifikacje absolwenta

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktycznej znajomości prawa karnego materialnego,
 • praktycznej znajomości prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktycznego wykorzystania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowania niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich.

Perspektywy zawodowe

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • sądy
 • prokuratury
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

* KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU

Kwalifikacje Absolwenta

 • planowanie i realizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowanie sądowo-kryminalnego,
 • specyfika pracy służb mundurowych,
 • metody i techniki pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbieranie danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowanie szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

Perspektywy zawodowe

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • sądy
 • prokuratury
 • placówki prewencyjne
 • organizacje pozarządowe, kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Sprawdź jak się zapisać

Zapisz się już dziś

Rekrutacja trwa od początku maja do końca września. Wymagania rekrutacyjne: matura zdana na poziomie podstawowym

 • 1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
 • 2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
 • 3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
 • 4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

Poznaj naszą pełną ofertę